Cadastrul, irigaţiile, asigurările agricole, educaţia şi cercetarea – priorităţile anului în agricultura românească

Grupul de lucru pentru Agricultură din cadrul Coaliţiei pentru Dezvoltarea României se reuneşte de peste 3 ani pentru a discuta şi propune soluţii concrete la probleme de interes comun şi public din sfera agriculturii.

Grupul de lucru este în dialog deschis cu autorităţile despre (1) cadastrarea terenurilor agricole, (2) dezvoltarea infrastructurii de irigaţii, (3) asigurările agricole şi (4) educaţie şi cercetare în agricultură şi monitorizează progresul implementării măsurilor în aceste domenii.

Lipsa cadastrului terenurilor agricole la nivel naţional este principala problemă în agricultură pentru că blochează dezvoltarea şi finanţarea activităţii agricole din România.

Cadastrul este, în primul rând, un instrument care garantează proprietatea privată şi creează un mediu investițional sigur. În absenţa sa, astăzi, terenurile nu pot fi folosite drept colateral pentru împrumuturile bancare, infrastructura de irigaţii nu poate fi dezvoltată, iar agricultura performantă este împiedicată de imposibilitatea comasării terenurilor.

În viitor, România riscă să piardă încasări directe din Pilonul I din Politica Agricolă Comună, al cărei sistem de plăţi urmează să fie implementabil numai pe baza identificării cadastrale a terenurilor.

Agricultura românească este expusă unui risc ridicat de secetă din cauza infrastructurii de irigaţii. Coaliţia pentru Dezvoltarea României consideră necesare accelerarea procesului legislativ pentru infrastructura principală de irigaţii şi deblocarea fondurilor alocate pentru infrastructura principală şi secundară.

În privinţa asigurărilor agricole, Coaliţia pentru Dezvoltarea României susţine crearea de fonduri mutuale care să înlocuiască plăţile din alte surse, în caz de catastrofe naturale neacoperite de asiguratori. Coaliţia pentru Dezvoltarea României consideră necesară respectarea liberei concurenţe în raport cu industria de asigurări, în ceea ce priveşte folosirea subvenţiilor disponibile din partea Uniunii Europene şi a statului român. Grupul de lucru pentru Agricultură consideră că deciziile esenţiale pe această temă ţin de numărul de fonduri, caracterul obligatoriu, participarea statului şi modelul de guvernanţă.

Coaliţia pentru Dezvoltarea României consideră necesare o mai bună promovare a educaţiei în domeniul agricol, revitalizarea liceelor de profil, pe modelul învăţământului dual, şi prioritizarea restructurării cercetării în agricultură.

  • Despre Coaliţia pentru Dezvoltarea României

Coaliţia este o iniţiativă privată, apolitică, construită ca un acord de colaborare prin participarea colectivă a membrilor săi. Membrii Coaliției contribuie voluntar cu resursele și expertiza necesară formulării unor opinii comune cu privire la politici publice cu impact asupra mediului de afaceri. Coaliția reunește în total 45 de organizații sau membrii asociați.

  • Scopul Coaliţiei

Scopul Coaliţiei este de a oferi o bază coerentă pentru consultare cu Guvernul și alte instituţii publice pe teme care au impact asupra climatului economic și de afaceri din România.

  • Coordonarea Coaliţiei

Coordonarea Coaliţiei este asigurată de un Consiliu Director format din Președinţii și Vice-președinții Asociației Oamenilor de Afaceri din România (AOAR), Camerei de Comerț Americane în România, (AmCham), Camerei de Comerț Franceze în România (CCIFER), Camerei de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK), Consiliul Investitorilor Străini (FIC) și Romanian Business Leaders (RBL).

 

Distribuie in retelele sociale: