Ce responsabilităţi are un business analist şi de ce este o meserie de viitor?

Pentru analiza mediului de afaceri nu este nevoie decât de urmarea unui curs pentru a deveni un business analist, de multă determinare, voinţă, putere de muncă şi de putere de adaptare şi schimbare la nevoile pieţei. Această meserie poate fi practicată în multe domenii de activitate, atât în organizaţii non-guvernamentale, în bănci, construcţii, în companii specializate în domeniul finanţelor, în care diferenţa principală între succes şi faliment depinde de business analistul angajat.

Rolul analistului de business într-o afacere

Analistul de business este un angajat cu un rol foarte important în găsirea unor soluţii pragmatice care să ajute reprezentanţii companiilor să abordeze un mod corect de acţionare, prin investigarea, controlarea atentă şi antrenarea lucrurilor să meargă în direcţia dorită. Un business analist are rolul de a înţelege mediul de afaceri în complexitatea lui şi de a face diferenţa între succesul şi eşecul unui proiect.

Practic, angajatul cu această titulatură este mai degrabă un agent al schimbării care arată nevoia de îmbunătăţire a modului în care companiile operează, care facilitează procesul de schimbare şi implementare, identifică şi defineşte soluţia care să maximizeze beneficiile şi să reducă costurile.

Business analistul are şi un important rol de mediator deoarece facilitează comunicarea între departamente, între acţionari şi reprezentanţii firmei, asigurându-se că viziunea lui este transparentă şi corect înţeleasă şi transmisă mai departe.

Nu în ultimul rând, un analist de business îşi va dovedi implicarea în toate nivelurile funcţionale ale companiei şi îşi va aduce contribuţia în procesul de definire şi implementare a strategiei sau în definirea obiectivelor şi cerinţelor respectivei afaceri.

Analiza de business – o disciplină importantă în societatea modernă actuală

Analiza de business este o disciplină a cărei importanță creşte de la an la an şi care generează cerinţe din ce în ce mai clare, documentaţie completă şi avantaje semnificative asupra ascensiunii companiei şi direcţiei acesteia pe termen lung.

Analiza de business este un domeniu în care se identifică nevoia reală de business, se defineşte scopul şi  valoarea businessului, se fac analize, planificări şi se monitorizează cerinţe, se iau în considerare alternativele, se facilitează conflictele între echipe sau departamente şi nu în ultimul rând, se evaluează impactul business-ului şi costurile implicate, precum şi beneficiile urmărite.

Practic, un business analist extrage, culege, analizează şi comunică cerinţele de business aplicând metodologii, tehnici şi practici destinate colaborării şi controlului fluxului de lucru.

Business analist vs. project manager

Deşi cele două titulaturi sunt adesea confundate, rolul unui business analist diferă de cel al unui project manager. Project managerul are responsabilitatea globală asupra unui proiect şi rolul de a administra resursele umane şi tehnice necesare finalizării acestuia, în timp ce business analistul are ca rolul de a se asigura că obiectivele, scopul şi strategia de implementare sunt bine înţelese şi se dezvoltă în acord cu cerinţele afacerii.

Distribuie in retelele sociale: