Neconstituționalitatea prevederilor privind aplicarea amenzilor contraventionale, aplicate în prezenta “stare de urgență” – Avocat Dr. Sorin-Dinu Măduța

În cele ce urmează este prezentată viziunea Maestrului Avocat Dr. Sorin-Dinu Măduța, referitor la neconstituționalitatea prevederilor privind aplicarea amenzilor contraventionale, aplicate în prezenta “stare de urgență”.

“Salutări tuturor din partea mea!

Prin prezenta Postare doresc să vă aduc la cunoștință opinia mea, referitoare la Decizia CCR, cu privire la neconstitutionalitatea prevederilor privind aplicarea amenzilor contraventionale, aplicate in prezenta “stare de urgență”, stare care încetează la data de 14.05.2020, orele 24.00.


Am ascultat “păreri si opinii” ale colegilor Avocați, Avocatul Poporului, Președintele CCR, Primul-Ministru, un fost Avocat al Poporului(domnul prof.Iancu), Jurnalisti, etc… intervievați in media si m-am simțit obligat sa va Informez Obiectiv asupra respectivei situatii juridice “discutate si rediscutate” de 2 zile incoace.


Niciunul din colegii juriști, intervievați de media, nu a dat un raspuns CLAR asupra acestui aspect, iar concluziile pe care un neprofesionist le-ar putea trage, din aceste interviuri, sunt extrem de evazive!
Nu voi nominaliza persoanele intervievate, insa expunerea acestora d.p.d.v. juridic, nu a lămurit pe deplin ce se întâmplă pe aspectul sanctiunilor amendă, aplicate in prezenta “Stare de Urgență”. Acestea au fost prevăzute ca sanctiuni privind incălcarea măsurilor dispuse prin Ordonanțele Militare, etc.


Voi incerca sa explic pe intelesul tuturor, cu argumente juridice clare!
Multi cetateni isi pun intrebarea “ce urmează să se întâmple in situatia celor care au fost sancționați contraventional si daca aceștia sunt obligati sa achite respectivele amenzi contraventionale?!”. Un al doilea aspect de lămurit îi vizează pe cei care le-au achitat deja si dacă respectivii pot solicita restituirea sumelor achitate!
Nu am auzit la niciun “specialist in drept”, intervievat in presă sau la televiziune, sa facă referire la O.G. nr.2/2001, act normativ care reglementeaza amenzile contraventionale.
Totodata, nu am auzit o părere a vreunui profesionist, argumentată pe textele de lege, de care trebuie sa se prevaleze persoanele sancționate contraventional.


Prin Decretul nr.195/16.03.2020, art.41, prescriptiile si termenele de decadere NU incep sa curga pe toata durata starii de urgenta! Aceasta inseamna, practic, ca cei sancționați contraventional in aceasta perioada urmeaza sa depuna, in conformitate cu disp.art.31 alin.1 si ale art.32 alin.1, ambele din O.G.nr.2/2001, “Plangere” la instanta competenta a Judecatoriei(!) “pe raza căreia a fost săvârșită fapta”(sau in circumscriptia acestei instanțe). Termenul de 15 zile urmează să curgă incepand cu data de 15.05.2020, data încetării “stării de urgență” (!). Zilele se calculează pe “zile calendaristice” si nu pe “zile lucrătoare” (!). Cei care au inaintat pana acum instantei competente aceste “Plangeri”, respectivele actiuni raman depuse si considerate a fi inregistrate legal. Modalitatile de Anulare a Proceselor-Verbale respective sunt prevazute, atat in art.17 (atrag nulitatea relativa a P.V.), din O.G.nr.2/2001, cat si in Decizia CCR din data de 06.05.2020, (care constituie caz de nulitate absoluta). Art.15 din Constitutia României face trimitere la momentul de cand opereaza neconstitutionalitatea acestor dispozitii.

Neconstitutionalitatea respectivelor dispozitii din O.U.G.nr.34/2020…operează retroactiv(!). Toate amenzile aplicate, pe aceste temeiuri juridice neconstitutionale, sunt lovite de nulitate absolută. Cei care au achitat amenzile respective pot solicita si obtine, prin instanță, restituirea sumelor achitate! Cei care nu le-au achitat, nu mai pot fi obligati si nici sancționați, in acest sens, sa le achite in viitor. Art.13, alin.1 din O.G. nr.2/2001 prevede un “termen de prescriptie” de 6 luni de zile, de la data savarsirii faptei, pentru aplicarea sanctiunii amenzii contraventionale. Art.14 din acelasi act normativ dispune ca respectiva sanctiune contraventionala, executarea acesteia, se prescrie in termen de 2 luni de zile dacă procesul-verbal nu a fost comunicat contravenientului in interiorul acestui termen. Aceste termene de prescriptie incep sa curgă, in prezenta situatie, incepand cu data de 15.05.2020(!), asa cum am aratat in randurile anterioare. S-ar putea ca in anumite procese-verbale, incheiate abuziv in respectiva perioada a starii de urgență, sa fie trecut, la rubrica “Martor” din cuprinsul acestora, un alt Agent Constatator(coleg de patrulă cu cel care a aplicat sanctiunea)!

Este nelegal, deoarece art.19 alin.2 din O.G. nr.2/2001 Interzice acest fapt! Motivul principal al declarării ca neconstitutionale a respectivelor dispozitii din O.G.nr.34/2020, precum si a altor dispozitii, este faptul ca “nu s-a prevazut prin nicio lege organică, sau ordonanță de urgență, modalitatea graduală de aplicare a acestor sanctiuni”, lasând la “libera apreciere”(?!) a agentului constatator cuantumul sanctiunii pe care sa o aplice contravenientului. Era obligatoriu ca aceste cuantumuri de amenzi, precum si modalitatea lor de aplicare, sa fie stabilite anterior printr-o lege sau chiar o O.U.G., ceea ce nu s-a intamplat! Prin aplicarea sanctiunilor respective, exagerat de mari, precum si modalitatea in care au fost aplicate, s-au incalcat drepturi si libertati fundamentale ale cetățenilor nostri, drepturi prevazute in Constitutia României.

Prin urmare, Decizia CCR, privind aceste aspecte, este pe deplin justificată legal si a fost luată in Unanimitate de catre Judecatorii CCR. Cei care au achitat amenzile respective si vor restituirea acelor sume, se vor adresa Judecatoriilor de pe raza unde au fost sancționați si vor invoca cele relatate anterior: nulitatea absolută a procesului-verbal, Decizia CCR (care opereaza retroactiv in situatia amenzilor contraventionale, conform art.15 din Constitutie) si restituirea sumelor achitate, ca fiind nelegal/neconstitutional aplicate. Instantele nu au cum sa respinga o asemenea solicitare a pagubitului! Au fost declarate neconstitutionale si alte dispozitii normative contraventionale si prin urmare, in functie de caz, reclamantul(contravenientul) poate sa solicite “constatarea nulitatii absolute a procesului-verbal nr…” respectiv. Acest gen de “Plangeri” sunt scutite de taxa judiciară de timbru, aferentă acțiunilor in instanță.

O mare problemă se pune si cu privire la cadrul legal necesar instituirii “starii de alertă”, existand si in acel caz multe lacune legislative! Aplicarea oricaror sanctiuni contraventionale, “mărite sau micsorate”(!), pe aceste temeiuri legale, discutate anterior, vor fi considerate nelegale si vor putea fi incadrate ca abuzuri grosolane impotriva cetatenilor României. Pentru aplicarea unor Sanctiuni, privitor la nerespectarea “Stării de Urgență”, este nevoie de un nou cadru legislativ imediat(ex.O.U.G.)! care sa reglementeze concret si gradual modalitatea de aplicare si cuantumul rezonabil al acestor sanctiuni administrative, ce urmeaza sa fie aplicate, in functie de fiecare caz in parte.

Cadrul legislativ in acest domeniu, al sanctiunilor administrative contraventionale, este depășit(!), Regulile “practice” de judecare a acestor “Plângeri” sunt asemanatoare regulilor aplicabile in penal, insa procedura si instanta de judecata, la fond, este instanta civilă! In calea de atac, impotriva hotararii instantei de fond, completul ce se constituie este un “complet de contencios administrativ”. Foarte interesant! Este necesar ca, in viitor, sa existe o reglementare juridica mult mai clară /exactă in acest domeniu al sanctiunilor amenzilor contraventionale.

Va doresc o zi bună si un weekend așa cum va doriti voi! Săptămâna viitoare voi reveni cu un alt subiect, care in opinia mea, este necesar să fie îmbunătățit si in care m-am specializat in ultimii ani de zile…”Dreptul Medical – Malpraxisul Medical”.

Vă îmbrățișez!

Av.Dr.Sorin-Dinu Măduța, Baroul București.”

Poți citi articolul original AICI.

Despre Maestrul Avocat Dr. Sorin-Dinu Măduța poți afla mai multe AICI.

Serviciile pe care le oferă dumnealui sunt listate AICI.

Pentru orice problemă de natură juridică este apelabil la numerele de telefon: 0729.159.587 / 0745.666.446.

Distribuie in retelele sociale: