Piaţa de FACILITY MANAGEMENT din România a ajuns la 3 miliarde de euro

Sectorul de facility management a câṣtigat importanṭă în ultimii ani, deoarece atât proprietarii cât ṣi property managerii, fie ei companii specializate sau resurse proprii ale beneficiarilor clădirilor, au conṣtientizat că proprietăṭile ṣi utilităṭile bine gestionate ajută companiile să funcṭioneze eficient. Piaţa de facility management din România a ajuns la 3 miliarde de euro, o valoare semnificativă, însemnând 1.6% din PIB, dar totuşi cu potenţial de creştere având în vedere că în ţările din vestul Europei, această industrie ajunge la 4% din PIB.

De la Cenușăreasa la Doctorul clădirilor – importanța FM-ului în viața unei clădiri

Acest domeniu în continuă expansiune este principalul responsabil de costurile de exploatare ale unei clădiri, care privite din perspectiva întregului ciclu de viaţă al acesteia, reprezină circa 80% din totalul costurilor pe ciclu de viaţă. Dacă plecăm de la această premisă, putem spune că facility managementul este medicul care are grijă să menţină vie o proprietate şi să nu se îmbolnăvească, astfel îşi păstrează valoarea şi sustenabilitatea. Dacă nu îi acordăm atenţia cuvenită, acest serviciu poate deveni o Cenuşăreasă ignorată cu repercursiuni în businessul de bază, cât şi asupra valorii proprietăţii.

Dirijorul și orchestra – Beneficiile oferite de un integrator de servicii     

Chiar dacă este o industrie în care activează oameni din toate categoriile profesionale, pentru a fi eficienţi şi a gestiona corect proprietăţile, angajaţii din facility management trebuie să aibă cunoştinţe din toate domeniile – economie (raportarea zilnică), situaţii de urgenţă (riscurile la care se supun clienţii), fiscalitate si contabilitate, tehnice (mentenanţă). Tocmai de aceea, este foarte important ca cei care implementează aceste servicii să aibă în vedere toate riscurile pentru cei care accesează proprietatea. Facility managerul este cel care dă tonul orchestrei, precum un dirijor. În acest domeniu, orchestra este formată din prestatorii de servicii care sunt responsabili de calitatea execuției lucrării.

Beneficiile oferite de un integrator de servicii sunt flexibilitate crescută, intervenţie garantată, acoperirea integrală a tuturor obiectivelor, trasabilitate, viteză de reacṭie, comunicare eficientă ṣi rapidă.

În condițiile în care forţa de muncă în acest domeniu reprezintă un total de peste 130.000 de persoane, ceea ce înseamnă aproximativ 2,3% din forța de muncă disponibilă în România, BMF GRUP si-a asumat rolul de a fi cel mai activ susținător al industriei, luptând pentru recunoașterea importanței acestui domeniu şi fiind implicat în orice activitate ce poate duce la creșterea calității resursei umane în domeniu.

Romanian Facility Management Experience Days va fi organizat cu sprijinul BMF GRUP

În perioada 8-10 noiembrie 2018, va avea loc Romanian Facility Management Experience Days, cel mai important eveniment din industria de facility management și servicii suport din Europa Centrală și de Est, ce va fi organizat cu sprijinul BMF GRUP.

Dacă sunteţi dornici să fiţi în pas cu tehnologia, inovaṭia ṣi la curent cu necesităṭile ṣi noutăṭile din sectorul FM, sunteţi aşteptaţi la dezbaterea “Comunicare, colaborare și concurență în gestionarea mediului construit”, ce va avea loc joi, 8 noiembrie, la ora 16.00 în cadrul Complexului Expoziţional Romexpo, Pavilionul C6 “Nicolae Bălcescu”. Gabriel Tomescu – CEO BMF GRUP este invitat în calitate de speaker şi va dezbate alături de profesionişti în domeniu cele mai bune practici privind managementul clădirilor, tendințe în tehnologie și provocări în serviciile de facility management.

În dorinţa de a se adapta la o lume în continuă schimbare, specialiştii BMF GRUP vă aşteaptă şi la standul expoziţional pentru a afla ultimele noutăți din domeniul Facility Managementului și cum le implemenetează compania.

Distribuie in retelele sociale: