Recuperarea creanţelor datorate de persoanele juridice ridică riscuri sporite de neîncasare

Recuperarea creanţelor datorate de persoanele juridice ridică riscuri sporite de neîncasare, riscuri cauzate de lipsa activelor, diminuarea fluxului de numerar şi insolvenţă, susţine Cristina Cornaci, business manager în cadrul companiei Avestis International. Totodată, utilajele forestiere şi cele de construcţii prezintă gradul cel mai ridicat de dificultate la recuperare, fiind foarte greu de identificat şi relocat, în special dacă acestea au fost transportate în afara ţării. „Motivele ce determină recuperarea anevoiasă sunt reprezentate de legislaţia anevoioasă şi de comunicarea deficitara între instituţiile statului, neavând un suport real din partea organelor judiciare române. Totuşi, nu există bunuri sau creanţe dificil de recuperat, dacă entităţile care au accesat creditele sau finanţarea au fost de bună-credinţă la încheierea contractelor”, susţine Cristina Cornaci, business manager în cadrul companiei Avestis International. Piaţa de recuperare a creanţelor şi bunurilor a fost liniară pe parcursul anului 2015, atât din punctul de vedere al volumului, cât şi al valorii. În domeniul recuperării bunurilor, activitatea şi-a păstrat acelaşi nivel, cu o creştere de 11% pe segmentul recuperării pe cale amiabilă, atât a bunurilor, cât şi a creanţelor. Factorii determinanţi ai acestei creşteri rezultă din eforturile susţinute ale echipei Avestis, împreuna cu departamentele de monitorizare ale societatilor de leasing, pentru încasarea debitelor restante, în termen scurt, cu scopul de a menţine contractele de leasing în derulare şi a evita rezilierea acestora. „Din punctul nostru de vedere, scăderea activelor reposedate şi a celor revândute, au la bază, în primul rand, conştientizarea nivelului de risc al ambelor părţi contractante şi identificarea unor soluţii comune, avantajoase pentru ambele părţi, în cazul unor situaţii de declin”, a adăugat Cristina Cornaci. De asemenea, se poate menţiona şi creşterea nivelului de responsabilitate al utilizatorilor, faţă de obligaţiile financiare asumate faţă de finanţatori. În acest sens, definitorii şi remarcabile au fost şi continuă să fie eforturile susţinute ale echipelor societăţilor de leasing în informarea utilizatorilor şi explicarea clauzelor contractuale. Toate acestea au avut ca efect evoluţia segmentului recuperării creanţelor pe termen scurt, aspect care s-a reflectat în menţinerea contractelor de leasing în derulare. Astfel, deschiderea manifestată de echipele societăţilor de leasing faţă de utilizatori, prin înţelegerea situaţiilor dificile cu care aceştia se confruntă, şi propunerea de soluţii concrete, au condus la prevenirea rezilierii contractelor şi a consecinţelor nefavorabile pe care întreruperea raporturilor contractuale le generează. Tendinţele activitatii de recuperare, atât a creanţelor, cât şi a bunurilor, se concentrează, în primul rând, pe soluţionarea amiabilă. „Avestis a implementat o procedură prin care venim în sprijinul debitorilor, cu scopul de a soluţiona aceste probleme de comun acord, fără interventia executorilor judecătoreşti şi a instanţelor. Atunci când un debitor solicită incheierea unui angajament pentru plata eşalonată, la rândul său finanţatorul manifesta deschidere si acceptă derularea negocierilor în acest sens. Dacă procedura prealabilă nu conduce la încheierea unui angajament, iniţiem executarea silită, atât pentru recuperarea debitului, dar şi a bunului. În urma rezilierii contractelor de leasing, de cele mai multe ori, utilizatorii recunosc că înregistrează întârzieri la plata ratelor de leasing şi acceptă predarea bunului către finantator, pe cale amiabila”, a mai spus Cristina Cornaci. În ceea ce priveşte litigiile care decurg din derularea sau executarea contractelor de leasing, ponderea principală revine contestaţiilor la executare, urmate de acţiunile în constatarea pretinsului caracter abuziv al clauzelor contractuale şi de litigiile privind obligarea finanţatorului la continuarea derulării raporturilor contractuale. Invocarea clauzelor abuzive de către consumatori intervine, întotdeauna, în momentul în care clienţii nu îşi respectă obligaţiile contractuale si a fost deja demarată procedura executării silite. Până în prezent, niciun consumator nu a solicitat instanţelor judecatoreşti să constate pretinsul caracter abuziv al clauzelor contractuale, pe perioada derulării contractului. Deşi doar persoanele fizice pot solicita instanţelor constatarea caracterului abuziv al clauzelor contractuale, persoanele juridice continuă sa invoce aceste apărări, în scopul eludării responsabilităţilor asumate faţă de finanţatori. Frecvenţa situatiilor în care se invocă existenţa unor clauze abuzive în contractele de leasing a crescut, atât în cazul persoanelor fizice, cât şi al persoanelor juridice. „Trendul a prezentat o evoluţie uşor ascendentă in decursul ultimilor ani, cauzată, în primul rând, de mediatizarea acestui subiect. Dacă în 2010 nu am avut niciun dosar în care să se pună în discuţie existenţa unor clauze abuzive, numărul litigiilor ce au ridicat spre soluţionarea instanţelor de judecată această problema a crescut exponenţial în următorii ani, ajungând ca în acest an, din totalul litigiilor, în peste 20% dintre acestea, să se invoce existenţa unor pretinse clauze abuzive. Totuşi, în peste 85% din aceste cauze, instanţele au constatat că nu există clauze abuzive, clauzele contractuale ale societăţilor de leasing fiind conforme cu legislaţia actuala”, a explicat Cristina Cornaci.

Cristina Cornaci, 39 ani, licențiată în studii juridice și economice, are o experiență de peste 8 ani în conducerea unor companii din domeniul recuperării bunurilor și a creanțelor. Cu un mesaj coerent și concis în ceea ce transmite și ceea ce face, cu o conduită profesională bazată pe integritate, activitatea coordonată de aceasta în cadrul companiei

Avestis International are la bază principii și valori clare, cu o puternică orientare spre rezultat. Avestis International este o companie specializată în oferirea serviciilor de reposesie bunuri și recuperare creanțe, prin mijloare amiabile și judiciare. Partenerii Avestis sunt societăți de leasing, bănci și societăți comerciale care întâmpină dificultăți în recuperarea creanțelor rezultate din activitatea curentă. Echipa executiva a Avestis este formată exclusiv din consilieri juridici și avocați, cunoștințele juridice a întregii echipe oferind forța și siguranța demersurilor companiei. Activitatea se desfășoară pe intreg teritoriul țării dar și în alte state din Europa. Reprezentarea în fața instanțelor de judecată este asigurată de două cabinete de avocatura, a căror experiență de peste 10 ani în domeniu, garantează profesionalism și rezultate în activitatea de consultanță și asistență juridică.

 

 

Distribuie in retelele sociale: