STOICA & Asociații acordă Premiul de excelență pentru întreaga carieră juridică

Societatea de avocați STOICA & Asociații a fost fondată în noiembrie 1995. Cu ocazia aniversarii sale, începând cu anul 2007, STOICA & Asociații  a acordat Premiul de excelență pentru întreaga carieră juridică unor personalități marcante ale vieții juridice din România, în semn de prețuire pentru contribuția la consolidarea culturii juridice și a valorilor statului de drept în țara noastră.

Acest premiu a fost acordat: prof. univ. dr. Şerban Beligrădeanu (2007), prof. univ. dr. Vladimir Hanga (2008), av. Ion Băcanu (2009), av. Mihail I. Ghiga (2010), prof. univ. dr. Emil Molcuţ (2011), prof. univ. dr. Ion Turcu (2012), prof. univ. dr. Viorel Mihai Ciobanu (2013), prof. univ. dr. Stanciu Cărpenaru (2014), prof. univ. dr. Liviu Pop (2015), Ana Alexandrina Savin, arbitru (2016), prof. univ. dr. H. C. Nicolae Volonciu (2017), prof. univ. dr. Corneliu Bîrsan (2018), prof. univ. dr. Raluca Miga Beșteliu (2019), prof. univ. dr. Dan Chirică (2020), prof. univ. dr. emerit Valentin Constantin (2021).

În acest an, partenerii  societății de avocați STOICA & Asociații  au hotărât să acorde Premiul de excelență pentru întreaga carieră juridică domnului prof. univ. dr. Ioan Leș,  de la Facultatea de Drept “Simion Bărnuţiu” a Universității “Lucian Blaga” Sibiu, în semn de recunoaștere pentru opera sa științifică, pentru punctele de vedere pertinente și pozițiile ferme adoptate în apărarea valorilor care fundamentează sistemul normativ al procesului civil și edificiul conceptual al științei dreptului procesual civil.

Oamenii clădesc instituțiile și prestigiul acestora. Uneori, nu prea des, o personalitate își clădește cariera profesională și profilul moral cu inteligență, perseverență și creativitate, timp de decenii, dobândind ea însăși dimensiunile unei adevărate instituții. Prof. univ. dr. Ioan Leș este nu numai universitarul în jurul căruia s-a construit Facultatea de Drept de la Sibiu, într-o formă renăscută în perioada postdecembristă, ci și personalitatea care a devenit o adevărată instituție.” a argumentat dr. Valeriu Stoica – profesor universitar emerit și Founding Partner STOICA & Asociații.

Premiul a fost acordat în cadrul unei ceremonii, care a avut loc la sediul societății de avocați STOICA & Asociații, în ziua de 8 noiembrie. Cu această ocazie, prof. univ. dr. Ioan Leș a susținut o prelegere cu tema Reflecții asupra stabilirii adevărului în cadrul procedurilor judiciare: realități și perspective.

În activitatea lor profesională, avocații din cadrul STOICA & Asociații rămân mereu fideli principiilor fondatoare: Fidelitas, Integritas, Fortitudo.

Constituită în anul 1995, Societatea Civilă de Avocați STOICA & Asociații a câștigat recunoaștere națională şi internațională în lumea dreptului şi a mediului de afaceri, prin întreaga sa activitate de asistență juridică şi de reprezentare a unui portofoliu vast de clienți.

De la înființare și până în prezent, avocații din cadrul STOICA & Asociații au făcut dovada că sunt o echipă puternică, întemeiată pe respectarea principiilor sale: Fidelitas, Integritas, Fortitudo. STOICA & Asociații a dobândit o excelentă reputație națională şi internațională. Performanțele sale profesionale sunt recunoscute ca atare în cele mai importante ghiduri juridice: Chambers Europe, Legal 500, WTR 1000, IAM Patent 1000.

Scrisoare de motivație pentru Premiul de excelență pentru întreaga carieră juridică acordat prof. univ. dr. Ioan Leș

Oamenii clădesc instituțiile și prestigiul acestora. Uneori, nu prea des, o personalitate își clădește cariera profesională și profilul moral cu inteligență, perseverență și creativitate, timp de decenii, dobândind ea însăși dimensiunile unei adevărate instituții.
Prof. univ. dr. Ioan Leș este nu numai universitarul în jurul căruia s-a construit Facultatea de Drept de la Sibiu, într-o formă renăscută în perioada postdecembristă, ci și personalitatea care a devenit o adevărată instituție.

Știința dreptului procesual civil – supusă unor provocări majore, ca urmare a reformelor succesive ale vechiului Cod de procedură civilă, prin reintroducerea căii de atac a apelului și prin reașezarea normelor de competență, iar apoi prin adoptarea noului Cod de procedură civilă și prin modificările repetate ale acestuia –  nu ar fi găsit calea către lumină și ordine rațională fără cei trei stâlpi care au remodelat principiile și conceptele acestei discipline și au limpezit valorile fondatoare.

Acești piloni pe care s-a clădit știința dreptului procesual civil în perioada postdecembristă sunt: Viorel Mihai Ciobanu, Ion Deleanu și Ioan Leș. Meritul profesorului Ioan Leș este însă special, pentru că nu a beneficiat de tradiția puternică pe care o aveau Facultatea de Drept din București și Facultatea de Drept din Cluj în știința dreptului procesual civil.

În absența unei tradiții, profesorul Ioan Leș a creat el însuși o tradiție. Creșterea prestigiului academic al Facultății de Drept din Sibiu este, în bună măsură, rezultatul contribuției constante, neobosite, rodnice și consistente a profesorului Ioan Leș, prin studiile, monografiile, comentariile și tratatul de procedură civilă.

Atent mereu la evoluțiile jurisprudențiale, profesorul Ioan Leș a formulat puncte de vedere pertinente și a luat poziții ferme pentru apărarea valorilor care fundamentează sistemul normativ al procesului civil și edificiul conceptual al științei dreptului procesual civil.

Când a observat anumite involuții sau derapaje ale jurisprudenței, a intervenit cu curaj și a pledat pentru revenirea practicii judiciare pe făgașul normal al spiritului de echitate, al rigorii juridice, al onestității profesionale și al fidelității față de valorile perene ale dreptului.

Nu a ezitat să scrie articole și să acorde interviuri în presa centrală și locală, din țară și din străinătate, pentru a-și prezenta și a-și argumenta punctele de vedere și pozițiile de principiu.

Preocupat de armonia comunității academice și de păstrarea reperelor științifice și morale ale acesteia, profesorul Ioan Leș a activat ca membru al Comisiei juridice din cadrul Comisiei Naționale de Evaluare și Acreditare Academică, precum și ca membru al Comisiei juridice din cadrul Consiliului de Acreditare a Titlurilor Științifice și Universitare din Ministerul Educației Naționale. În perioada 2001-2004, a fost director coordonator al Institutului de Științe Administrative al României.

Acestea sunt doar câteva dintre principalele elemente care alcătuiesc statura academică și portretul moral al unuia dintre cei mai importanți juriști ai perioadei postdecembriste. Acordarea Premiului de excelență pentru întreaga carieră juridică de către societatea de avocați STOICA & Asociații, împreună cu diploma aferentă și suma de 10.000 Euro, este un firesc semn de recunoaștere a valorii personalității profesorului Ioan Leș. – Dr. Valeriu Stoica, Founding Partner – STOICA & Asociații

Distribuie in retelele sociale: